Descarca ghidul de finantare

“Lumea prin Culoare și Sunet”, ediția 2017

Acest regulament prezintă informații referitoare la modul de desfășurare a programului de finanțare „Lumea prin Culoare și Sunet” (ediția 2017) organizat de Fundația Orange, la procedura de depunere a proiectelor și la criteriile de selecție și de alegere a proiectelor câștigătoare.

În cadrul acestui program se vor acorda prin concurs finanțări unor organizații nonprofit, în scopul derulării de proiecte destinate îmbunătățirii calității vieții persoanelor cu deficiențe de vedere și/sau auditive.

La concurs pot participa organizații neguvernamentale (asociații, fundații sau federații), instituții educaționale, instituții medicale, instituții culturale, care pot să depună propuneri de proiecte în vederea obținerii de finanțare pentru derularea de programe în domenii precum sănătate, educație, cultură, integrare socială, în beneficiul acestor persoane.

Concursul de finanțare „Lumea prin Culoare și Sunet” se desfășoară pe platforma online www.finantare.fundatiaorange.ro. Propunerile de proiect expediate pe o altă cale decât prin intermediul acestei platforme online nu vor fi luate în considerare.

Organizatorul acestui concurs de finanțare este Fundația Orange, o organizație nonprofit de naționalitate română înregistrată la Registrul Asociațiilor, Fundațiilor și Federațiilor sub nr. 5/28.02.2012, având C.I.F. 29937530.

Mai multe informații referitoare la activitatea Fundației Orange puteți găsi pe site-ul www.fundatiaorange.ro.

I. Condiţii generale de înscriere

I.1. Domenii susținute prin Fondul de finanțare „Lumea prin Culoare și Sunet”:

Fondul își propune să contribuie la îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu deficiențe de vedere și/sau auditive, prin susţinerea de proiecte derulate în domeniile: sănătate, educație, cultură în scopul de a le asigura o viață autonomă și de a îmbunătăți integrarea lor socială.

I.2. Valoarea financiară a programului

Valoarea totală a Fondului „Lumea prin Culoare și Sunet” ediția 2017 este de 250.000 EUR.

Valoarea sprijinului financiar acordat de Fundația Orange unui proiect poate varia între 20.000 şi 50.000 EUR.

În funcție de calitatea aplicației, tipul activităților propuse și a rezultatelor estimate, Fundația Orange își rezervă dreptul de a propune finanțarea parțială din suma totală solicitată de organizația aplicantă.

I.3. Perioada de derulare a concursului de finanţare

Data lansării concursului de finanţare este 12 decembrie 2016. 

Data limită pentru trimiterea formularelor de aplicare şi a anexelor este 23 ianuarie 2017, ora 17:00. Ȋncepând cu 23 ianuarie 2017, ora 17:01, perioada de aplicaţie se încheie, iar platforma online nu va mai permite trimiterea niciunei aplicaţii către organizatori. 

Procesul de selecţie a proiectelor va cuprinde două etape:

 • Preselecţia aplicaţiilor pe baza criteriilor de eligibilitate: 24 ianuarie 2017 - 9 februarie 2017 (Fundația Orange împreună cu Asociaţia pentru Relaţii Comunitare - ARC). Ȋn cadrul acestei etape pot fi realizate interviuri și vizite la organizaţiile aplicante.
 • Selecţia finală pe baza criteriilor de selecţie: 9 februarie 2017 – 21 aprilie 2017 (Consiliul Director al Fundației Orange).
  • un email de confirmare la înregistrarea pe platforma online
  • un email de confirmare după trimiterea cu succes a aplicaţiei către organizatori
  • un email cu decizia finală de finanţare care va fi trimis doar către organizaţiile câştigătoare, până la data de 31 mai 2017.
  • Proiectul propus este realizat de către o organizaţie non-profit (asociaţie, fundaţie sau federaţie etc.), instituție educațională, medicală sau culturală înregistrată legal în România şi care desfăşoară activităţi de cel puţin 1 an (la data depunerii aplicaţiei).

Ȋntocmirea contractelor: până la 20 mai 2017 (ARC și Fundația Orange)

Anunţarea rezultatelor: până la data de 15 iunie 2017 (Fundația Orange)

Perioada de implementare a proiectelor: maximum 12 luni (2017 - 2018). Un proiect poate începe în 2017 şi poate fi finalizat în cursul anului 2018.

Anunțul public referitor la proiectele câștigătoare se va face până la 15.06.2017.

Decizia juriului este finală şi irevocabilă. Juriul este format din membrii Consiliul Director al Fundației Orange.

Fundația Orange îşi rezerva dreptul de a renunţa la proiectele câştigătoare în cazul în care organizaţiile desemnate câştigătoare nu semnează contractul în decurs de trei săptămâni de la primirea modelului de contract. Ȋn acest caz, va fi desemnat câştigător următorul proiect aflat pe lista de selecţie (proiectul care întruneşte punctajul următor, în ordine descrescătoare).

În unele cazuri, Fundația Orange va face recomandări pentru îmbunătățirea proiectului.

I.4.Condiții de derulare a proiectelor câștigătoare și modalitatea de plată a finanțărilor

Fiecare proiect se va desfăşura în baza unui contract de sponsorizare încheiat între Fundația Orange şi organizaţia câştigătoare. Formularul de aplicaţie va constitui anexă la acest contract şi va detalia modul de implementare al proiectului.

Plata finanţării se va face în tranşe, conform condiţiilor din contractul de finanţare, prin virament bancar. Intervalul de plată şi valoarea tranşelor vor fi stabilite în funcție de perioada de desfăşurare a proiectului şi de necesarul de cheltuieli pentru implementare şi vor fi detaliate în contract. Prima tranşă va reprezenta maxim 50% din valoarea totală a proiectului.

La anumite intervale de timp, agreate în contract, organizaţia care derulează proiectul va trimite către Fundația Orange rapoarte intermediare pentru informare asupra desfăşurării proiectului.

Ȋn cazul în care raportarea intermediară nu reflectă îndeplinirea activităţilor menţionate în contract, Fundația Orange îşi rezervă dreptul de a nu plăti tranşele de finanțare rămase neplătite.

Organizațiile câştigătoare au obligaţia să utilizeze finanţările primite în cadrul acestui concurs exclusiv pentru implementarea proiectului depus în cadrul acestui concurs, a cărui derulare va fi detaliată în contractul încheiat cu Fundația Orange.

I.5. Condiţii de finanţare

Contribuţia organizaţiei solicitante la realizarea proiectului va fi de minim 10% din bugetul total al proiectului şi poate consta, integral, în contribuţie în natură (de exemplu: munca voluntarilor, utilități, echipamentele puse la dispoziţie pentru realizarea proiectelor, costuri de resurse umane direct legate de implementarea proiectului etc.).

Organizaţiile selectate vor prezenta rapoarte de activitate în formulare standard respectând condiţiile ce vor fi precizate în acordul de finanţare şi vor permite evaluatorilor să aibă acces la documentele necesare. Proiectele vor fi monitorizate și evaluate inclusiv prin vizite la faţa locului de către reprezentanții Fundației Orange.

Fundația Orange își rezervă dreptul de a cere documente justificatoare iar în cazul achizițiilor de echipamente sau servicii în sumă mai mare de 45000 RON, Fundația Orange poate solicita organizarea de licitații deschise pe www.e-licitatie.ro.

Dacă organizaţia primeşte fonduri pentru respectivul proiect şi din alte surse, ea va prezenta finanţatorului un document cu sursele de finanţare ale proiectului şi acceptul lor ca Fundaţia Orange să se alăture proiectului. Nu vor fi considerate eligibile pentru acest program proiectele ai căror finanţatori sau sponsori actuali solicită titulatura de finanţator/sponsor unic sau principal.

Toate materialele realizate în cadrul unui proiect finanţat prin acest program vor menţiona numele Fundației Orange pe perioada desemnată prin contract. Este datoria organizaţiei susţinute să obțină acorduri din partea beneficiarilor/familiei beneficiarilor pentru filmările şi fotografiile ce vor fi realizate pentru a promova proiectul în mass-media.

Toate materialele care sunt rezultatul unui proiect finanţat de Fundația Orange vor fi oferite beneficiarilor în mod gratuit şi nu se vor solicita drepturi de autor. De asemenea, organizaţia aplicantă trebuie să se asigure că nu modifică destinaţia achiziţiilor efectuate în cadrul proiectului timp de 2 ani după finalizarea implementării proiectului.

I.6. Note

Toate drepturile de proprietate asupra informaţiei din materialele care fac parte din pachetul de aplicaţie aparţin organizaţiei aplicante. Fundația Orange îşi asumă să nu folosească informaţia oferită prin această aplicaţie decât în cazul organizaţiilor câştigătoare ale concursului şi doar în condiţiile agreate şi detaliate în cadrul unui contract semnat de ambele părţi.

Prin depunerea Formularului de aplicaţie în cadrul programului de finanțare organizaţia acceptă decizia consiliului de selecţie ca fiind finală şi irevocabilă.

Consiliul de selecţie a proiectelor îşi asumă libertatea de a selecta ca parteneri ai programului, toate, unele sau nici una din organizaţiile aplicante, pe baza compatibilităţii dintre proiectele propuse cu scopul declarat al acestui program.

1.7. Procedura de prezentare a proiectelor

Acest concurs se desfășoară exclusiv pe platforma online www.finantare.fundatiaorange.ro.

Pentru a depune un proiect este necesar să vă înregistrați prin crearea unui utilizator, accesând secțiunea “Intră în cont” și linkul “înregistraţi-vă”. Veți primi un e-mail de confirmare pe adresa de e-mail pe care ați indicat-o.

După înregistrare accesați meniul “intră în cont” şi completați email-ul şi parola definită de dumneavoastră pentru a vă loga. După înregistrare veți putea completa formularul de aplicație existent pe platforma online, accesând butonul “Aplică”.

Dacă ați pierdut sau ați uitat parola cu care v-ați înregistrat, accesați linkul “aţi uitat parola?”. 

Formularul poate fi completat pe parcursul mai multor sesiuni. Vă rugăm să vă asigurați că salvați propunerea de proiect cât mai des cu putință. Din motive de securitate, platforma online se închide după fiecare 30 minute de utilizare. Informațiile completate până la acel moment se vor salva automat. Pentru a continua procesul de scriere al proiectului, va fi necesar să intrați din nou în contul creat, utilizând userul şi parola pe care vi le-ați ales la înregistrare, să accesați secţiunea “Proiectele mele” şi să dați click pe statusul propunerii de proiect pe care ați inițiat-o (pe linkul “Proiect deschis”).

Ȋn partea de sus a paginii deschise a formularului creat de utilizator, vor exista 2 butoane: butonul "Editează” vă permite continuarea completării formularului; butonul “Trimite” finalizează formularul şi îl trimite către organizatori spre evaluare. Din momentul în care utilizatorul a accesat butonul “Trimite”  nu va mai putea face nicio modificare la proiectul depus.

Formularul de aplicație va fi completat în limba ENGLEZĂ.

Anexele solicitate la finalul formularului (de exemplu ultimul raport de activitate al organizației) pot fi trimise în limba romană. Fiecare anexă solicitată în aplicaţie menționează limba în care trebuie depusă respectiva anexă.

Atenție: înainte de a apăsa pe butonul “Trimite”, vă rugăm să vă asigurați că ați completat formularul cu toate informațiile necesare şi că ați ataşat toate anexele solicitate în partea de jos a formularului (detaliate şi în acest regulament).

Doar accesând butonul “Trimite”, propunerea de proiect va fi trimisă către organizatori spre evaluare. 

Aplicațiile începute în perioada de concurs, dar pentru care nu a fost apăsat butonul “Trimite” până la termenul limită, nu vor fi trimise către organizatori.

După trimiterea formularului, veţi primi o confirmare de primire la adresa de e-mail înscrisă în aplicaţie.

Participanții vor primi:

 • un email de confirmare la înregistrarea pe platforma online
 • un email de confirmare după trimiterea cu succes a aplicaţiei către organizatori
 • un email cu decizia finală de finanţare care va fi trimis doar către organizaţiile câştigătoare, până la data de 31 mai 2017.

O organizație aplicantă poate depune un singur proiect.

Dacă mai multe persoane din cadrul aceleiaşi organizaţii trimit propuneri de proiecte, atunci va fi luată în considerare doar prima propunere de proiect primită de organizatori, în ordine cronologică. Următoarele aplicaţii sosite din partea aceleiaşi organizaţii nu vor fi luate în considerare.

După încheierea perioadei de aplicaţie, pe platforma online vor deveni vizibile pentru public câteva informaţii generale referitoare la fiecare proiect depus (nume proiect, nume organizaţie, scopul proiectului).

II. CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU ORGANIZAŢIILE APLICANTE

Ȋn cadrul etapei de preselecţie (realizată de Fundația Orange împreună cu Asociaţia pentru Relaţii Comunitare), proiectele depuse şi organizaţiile aplicante vor fi evaluate pe baza unor criterii de eligibilitate. Doar proiectele care sunt considerate admise în această etapă, vor trece în etapa următoare, de selecţie finală, care va fi realizată de către membrii Consiliului Director al Fundației Orange.

Preselecţia va fi realizată în funcţie de următoarele criterii:

II.1. Eligibilitatea aplicantului:

 • Organizaţia este acreditată pentru acordarea serviciilor propuse în proiect (acolo unde acreditarea este necesară).
 • Organizaţia a depus bilanţul financiar pentru ultimul an fiscal.
 • Organizaţia are un raport anual sau un alt mecanism de raportare transparentă a activităţii organizaţiei (site web, material anual de prezentare, raport de audit etc.).

În cazul în care se realizează parteneriate între mai multe organizații pentru implementarea proiectului, aplicantul va fi unul singur. Acesta va prezenta o scrisoare de parteneriat cu celelalte organizații din proiect dacă i se comunică acceptul de finanțare din partea Fundației Orange.

Nu se pot înscrie în concurs organizaţii aplicante a căror membri în Consiliul Director, membri ai Adunării Generale (inclusiv membri fondatori), membri ai echipei de proiect sau angajaţi sunt rude de gradul I şi gradul II cu angajați ai Fundaţiei Orange, cu membri ai Consiliului Director al Fundaţiei Orange sau ai afiliaţilor Fundaţiei Orange.

De asemenea, organizaţia aplicantă trebuie să menţioneze dacă membri ai Consiliului Director şi/sau ai Adunării Generale se află în orice fel de relaţie contractuală cu Orange România sau cu Fundaţia Orange.

II.2. Eligibilitatea domeniilor și a grupurilor ţintă:

Proiectul depus se adresează persoanelor cu deficiențe auditive și/sau de vedere sau alte deficiențe cauzate de acestea. Numărul minim de beneficiari direcţi în proiect este de 50 persoane.

II.3. Eligibilitatea bugetului: Suma solicitată poate fi cuprinsă între 20.000 și 50.000 EUR.

II.4. Eligibilitatea contribuţiei proprii: Organizaţia aplicantă trebuie să aibă o contribuţie proprie de minim 10% din valoarea totală a proiectului.

II.5. Eligibilitatea costurilor administrative:

În cadrul finanțării vor fi susținute costuri administrative[1] în proporție de maxim 18% din bugetul total solicitat de la Fundația Orange. Dacă organizația depășește acest procentaj va susține costurile din resurse proprii.

II.6. Evaluarea proiectului

Această primă etapă de evaluare a proiectelor va lua în considerare:

II.6.1. Evaluarea organizaţiei aplicante

Experienţa de lucru a organizaţiei aplicante și/sau a echipei de lucru cu grupurile de beneficiari sau cauzele selectate în cadrul programului de finanțare şi mai ales abordarea reprezintă un criteriu de departajare a organizaţiilor aplicante.

Informaţiile care vor fi luate în considerare în evaluarea experienţei de lucru a organizaţiei:

 • istoric organizaţie
 • rezultate în proiecte similare
 • experiența echipei de proiect în lucrul cu persoanele cu dizabilităţi.

II.6.2. Evaluarea proiectului depus

Proiectul va fi evaluat în ceea ce priveşte:

Relevanţa proiectului

Definirea clară a nevoii identificate şi a beneficiarilor cărora li se adresează proiectul

Numărul de beneficiari vizați de proiect

Componenta digitală

Coerența proiectului şi descrierea clară a activităților

Buget realist şi în relație cu activitățile

Sustenabilitatea proiectului

Urmărirea unor rezultate coerente şi relevante

Identificarea unor indicatori de evaluare care ajută la stabilirea rezultatelor proiectului

Experiența echipei de proiect

Componenta digitală reprezintă un criteriu important în selecția proiectelor câștigătoare. Astfel, vor avea prioritate organizațiile care propun un proiect cu o puternică latură digitală care poate acoperi un număr cât mai mare de beneficiari la nivel național.

De asemenea, existența unui plan pe termen lung de deservire a beneficiarilor constituie un criteriu important de selecţie. Vor primi puncte suplimentare organizaţiile ce pot demonstra existența unui plan de dezvoltare a proiectului pe termen mediu demonstrând astfel că organizația poate și știe cum să își deservească beneficiarii pe minim 2-3 ani, după încheierea proiectului susţinut de Fundația Orange.

Se vor acorda punctaje mai mari proiectelor:

 • care oferă soluții inovatoare și eficiente de a aborda cauza și în care tehnologia digitală joacă un rol semnificativ
 • care se desfașoară pe o arie geografică cât mai mare (proiectul să fie implementat în cel puțin 2 localități) sau proiecte cu un număr de beneficiari semnificativ
 • al căror impact și rezultate sunt clare și cuantificabile
 • în care să poată fi implicați voluntari Orange România.

În cazul în care se achiziţionează echipamente trebuie să existe un plan clar de utilizare a lor în interesul direct al beneficiarilor sau de către beneficiari.

Ȋn cadrul evaluării, se vor acorda note de la 0 (cel mai puţin) la 5 (cel mai mult) unui set de criterii stabilite pe baza informaţiilor detaliate mai sus.

Criteriile de notare pe baza cărora vor fi evaluate proiectele depuse sunt detaliate în grila ce se găseşte la finalul acestui regulament.

Ȋn plus, fiecare proiect depus trebuie să fie însoţit de următoarele anexe (care sunt menţionate şi în partea de jos a formularului), într-un singur exemplar:

 1. Un exemplar al ultimului raport de activitate al organizaţiei în limba română 
 2. C.V.-urile echipei de proiect în limba engleză;
 3. Un document (de maxim o pagină) în care sunt menționați alţi finanțatori/sponsori/parteneri ai proiectului (dacă este cazul) împreună cu acceptul lor ca Fundaţia Orange să se alăture proiectului;
 4. Copie după ultimul bilanţ depus în limba română;
 5. O prezentare Power Point de maxim 5 slide-uri (cu maximum 1000 caractere / slide) în limba engleză, care să rezume proiectul (fără parte introductivă despre organizație);
 6. Dacă organizația a fost auditată financiar în ultimii doi ani, vă rugam atașați scrisoarea auditorului extern (anexa este opțională);
 7. Un sumar al auditului în limba engleza (anexa este opțională);
 8. O fotografie (la calitate şi rezoluţie bună) reprezentativă pentru proiect, care să poată fi utilizată în comunicarea iniţială în cazul în care proiectul este câştigător;

O declaraţie pe proprie răspundere referitoare la modul etic de desfăşurare a activităţii de către organizaţia aplicantă. Această declaraţie are un format standard, pe care reprezentantul organizaţiei aplicante trebuie să îl citească, iar în cazul în care este de acord cu conţinutul său, să îl semneze şi apoi să îl ataşeze scanat. Ȋn cazul în care o organizaţie este aleasă câştigătoare, chestionarul de integritate va deveni anexă la contract.

Ȋn cadrul procesului de preselecţie, Fundaţia Orange poate solicita oricare dintre aceste documente şi în original.

De asemenea, Fundația Orange va solicita organizaţiilor clasate pe lista scurtă documente adiţionale (cum ar fi Statutul organizaţiei sau copii ale documentelor de înregistrare a organizaţiei).

În cazul în care aceste anexe contravin informaţiilor furnizate în Formularul de aplicaţie sau indică ne-eligibilitatea aplicantului, proiectul va fi descalificat.

Analiza anexelor solicitate (şi detaliate mai sus) face parte din procesul de preselecţie, care va fi realizat de Fundația Orange împreună cu Asociaţia pentru Relaţii Comunitare.

Proiecte/activităţi neeligibile:

 • Proiectele care nu se înscriu în obiectivele şi cerințele acestui program;
 • Proiectele incomplete sau care nu au folosit formularul de aplicare standard, disponibil exclusiv pe platforma online ;
 • Proiectele care nu includ toate anexele solicitate;
 • Proiectele care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate detaliate la Capitolul II al prezentului regulament;
 • Proiectele care solicită fonduri mai mari de 90% din costul total al proiectului;
 • Proiectele care au depăşit termenul limită de depunere (23 ianuarie 2017, ora 17.00);
 • Proiectele care propun activități care au loc în afara României.

Cheltuieli neeligibile:

 • Costuri administrative ale organizaţiei, altele decât legate de proiect;
 • Cheltuieli retroactive ale unor proiecte încheiate sau în curs de desfăşurare;
 • Burse, studii academice sau cercetări pentru angajații organizației. Fundația Orange nu susține tabere, concursuri, excursii, conferințe, concerte sau evenimente de strângere de fonduri, recepții etc.

III. CRITERII  DE  SELECŢIE  A  PROIECTELOR

Proiectele care sunt declarate admise în etapa de preselecţie vor intra în etapa de selecţie finală.

Selecţia finală va fi realizată de către un juriu format din membrii Consiliului Director al Fundației Orange, pe baza criteriilor de evaluare detaliate la pct II.6 de mai sus.

Ȋn cadrul evaluării, membrii juriului vor acorda note de la 0 (cel mai puţin) la 5 (cel mai mult) unui set de criterii stabilite pe baza informaţiilor detaliate mai sus. Criteriile de notare pe baza cărora vor fi evaluate proiectele depuse sunt detaliate în grila ce se găseşte la finalul acestui regulament. 

Vor fi declarate câştigătoare proiectele ce au întrunit scorul cel mai mare în urma evaluării realizate de membrii juriului şi care se încadrează în bugetul total de 250.000 euro al programului de finanţare.

IV. Informaţii suplimentare

Pentru informații suplimentare referitoare la regulamentul de desfășurare a programului de finanțare „Lumea prin Culoare și Sunet” vă rugăm să ne contactați la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Pentru informaţii și întrebări referitoare la aspecte tehnice ale procesului de aplicare (funcționarea platformei, completarea aplicației online etc.) vă rugăm să ne contactați la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Vă mulţumim pentru interesul manifestat referitor la acest program şi vă dorim mult succes.


[1]Prin costuri administrative Fundația Orange România definește orice costuri indirecte asociate coordonării proiectului ( de ex.  costuri cu salarizarea directorului organizaţiei, directorului financiar, costuri operaționale ale organizației neasociate desfășurării proiectului. În aceste costuri administrative nu sunt incluse remunerații sau cheltuieli destinate specialiștilor direct implicați în desfășurarea activităților directe cu beneficiarii (ex. educatori, profesori, medici etc).